Сетки для грыжи от мировых брендов в магазине Диамаг Бесплатная доставка по Украине.
  De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Naše storitve

poslovodenje
Poslovodenje

Ekonomsko, finančno in davčno svetovanje za vse vrste subjektov.

Krizni management, racionalizacija poslovanja in reorganizacija dela.

Priprava podjetja na likvidacijo, prisilno poravnavo ali stečajni postopek.

kadrovskestoritve
Kadrovanje

Postavitev sistema notranje organiziranosti in sistematizacije delovnih mest.

Zaposlitvene pogodbe, sklepi, odločbe, prijave in odjave.

Obračun plač in prispevkov, pogodbenih prejemkov in najemnin.

racunovodstvo
Knjigovodenje

E-računovodstvo, vodenje poslovnih knjig in dvostavno knjigovodstvo.

Priprava poročil za davčne preglede, revizije, uprave podjetij in banke.

Sestavljanje izkazov in poročil za AJPES ter davčnih obračunov za FURS.

porocanje
Računovodenje

Vzpostavitev celovitega
»ON LINE« poslovno - informacijskega sistema.

Poročila o zadolženosti, kapitalski ustreznosti, denarni moči in denarnem toku.

Finančna analiza poslovanja, predlogi, uvajanje in nadziranje izvajanja ukrepov.

euprojekti
EU projekti

Svetovanje pri pridobivanju nepovratnih EU sredstev in priprava dokumentacije.

Vodenje, koordinacija izvajanja in nadzor projektov. Usposabljanje zaposlenih v času delovanja projekta.

Izdelava ter oddaja finančnih in delovnih poročil.

najemopreme
Najem opreme

Naslova podjetja,delovne mize ali virtualne pisarne za nove podjetnike.

Mentorstva in celovite podjetniške podpore poslovanja.

Predavalnice oziroma prostora za delovne sestanke do 25 oseb.

Računovodenje za

Gospodarske družbe


To so mikro, male in srednje družbe z omejeno in neomejeno odgovornostjo.

So pravne osebe s predpisanim minimalnim osnovnim kapitalom.

Upnikom jamčijo samo s premoženjem družbe in navzven nastopajo preko organov upravljanja, kot sta direktor in prokurist.

Vodenje poslovanja se izvaja na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in slovenskih računovodskih standardov, kodeksov in načel ter dobro poslovno prakso.

Samostojne podjetnike


To so fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost.

Podjetnik posameznik jamči upnikom s vsem svojim premoženjem.

Poslovni izid dejavnosti je obdavčen z dohodnino, vključijo se v sistem obveznega zavarovanja in plačevanja prispevkov.

Vodenja poslovnih knjig in sestavljanje izkazov podjetnika, ureja poseben računovodski standard.

Imajo lahko polno ali popoldansko dejavnost ali pa so normiranci.

Ostale organizacije


So samostojne in nepridobitne organizacije, ki jih ustanovitelji, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Pridobivajo pravice in prevzemajo obveznosti ter odgovarjajo za delovanje s svojim premoženjem.

Odgovornost za pravilno vodenje poslovnih dogodkov nosi predsednik organizacije.

Voditi morajo ločene podatke za nepridobitno dejavnost in pridobitno dejavnost, ki je obdavčena kot za družbe.

Povečajte uspešnost podjetja

On-line poslovanje

Želite sodoben in tehnično dovršen program, s katerim bi na enostaven način v celoti prevzeli nadzor nad poslovanjem podjetja?

Potem je »On – line« računovodska podpora nuja in prava izbira za vse, ki želijo v vsakem trenutku pogledati poslovaje podjetja.

Nudimo vam možnost izvajanja dela na programih: PCA 3000, E-računi, Minimax… Enostavno in hitro vodenje celote ali različnih segmentov poslovanja.

Usposabljanje

Zaradi posodobljenega načina poslovanja izvedemo brezplačno začetno usposabljanje vaših zaposlenih na novih programih.

Zaposlenim pripravimo navodila in dokumentacijske osnutke za vse postopke in procese potrebne za samostojno delo.

Za nemoten prenos računovodskega poslovanja poskrbimo popolnoma sami. Prevzamemo dokumentacijo in pridobimo vse potrebne podatke, da lahko hitro opravimo prenos med servisi, brez vašega posredovanja.

Zagotovila

Imamo 22 letno tradicijo na področju poslovanja podjetij. Smo veččlanski strokovno usposobljen kader z bogatimi delovnimi izkušnjami.

Naše računovodstvo ne obsega samo knjiženja poslovnih dogodkov, ampak je celovita podpora in svetovanje podjetnikom na ekonomskem, finančnem in davčnem področju.

Poročila lahko pripravimo tudi v nemškem in angleškem jeziku.
Po zahtevah procesa je možno del storitev izvajati tudi na sedežu stranke.

Pridobitve

Poskrbeli bomo, da boste plačali samo toliko dajatev, kot je nujno potrebno.

Razbremenili vas bomo finančnih, pravnih, kadrovskih in drugih opravil.

Poenostavili in racionalizirali bomo vaše dnevno poslovanje.

Spremljali bomo vaše poslovanje, vas opozarjali na nevarnosti in vam predlagali rešitve.

Pridobili boste individualno računovodstvo, ki je usmerjeno v vašo prihodnost.

zrsz
zpiz
 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si