Knjigovodstvo

Prihranite strošek in čas zaposlenega. Najemite kompetentnega zunanjega izvajalca!

Knjigovodstvo

 • dvostavno vodenje poslovnih knjig
 • priprava podatkov za davčne preglede
 • poročila za revizije, uprave podjetij, banke

Mesečna poročila

 • izkaz poslovnega izida, skupno in po SM
 • izpis stanja in odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
 • planiranje prilivov, odlivov in denarnega toka

Prejemki delavcev

 • obračun plač in prispevkov
 • obračun podjemnih pogodb
 • priprava podlag za obračune

Dolgoročna sredstva

 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • vodenje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Kratkoročna sredstva

 • izdajanje računov in opominov kupcem
 • izpis odprtih postavk in prometov
 • vodenje blagajniškega poslovanja

Vodenje zalog

 • količinsko poslovanje z zalogami
 • vrednostno poslovanje z zalogami
 • vodenje in nadzor proizvodnje

Dolgoročne obveznosti

 • lastniški kapital in poimenske vloge lastnikov
 • zakonsko predpisane in ostale rezerve
 • dolgoročne finančne obveznosti (krediti, leasingi)

Kratkoročne obveznosti

 • vodenje dobaviteljev, obresti, pogodb
 • izpis odprtih postavk in prometov
 • potni nalogi in povračila zaposlenim

Obračun davkov

 • vhodni in izhodni obračun DDV
 • knjige izdanih in prejetih računov
 • obračun najemnin, dobička, kapitala

Izkoristite vavčer za oceno poslovanja brez obveznosti!

Posredujte nam podatke bruto bilance in pripravili vam bomo finančno oceno vašega poslovanja. Skupen pregled ocene je za vas brezplačen. Spoznajmo se brez tveganja.

Zanima me sestanek