Računovodstvo

Celovito in strokovno računovodstvo

Edina stalnica v poslu so spremembe

Te se dnevno dogajajo in spreminjajo potek naših ustaljenih procesov. Skladno s tem se nenehno spreminjajo tudi računovodski standardi, ki jim moramo slediti. Večina ljudi ni pristaš sprememb, saj nas te »podijo« iz cone udobja. Statistika dokazuje, da tisti, ki se ne prilagajajo, prej kot slej stagnirajo, kar pa nedvoumno vodi v nekonkurenčnost in poslovni neuspeh.

Mi poskrbimo, da dobite vedno prave informacije
ob pravem času!

Izvajamo sodobne računovodske storitve, ki vključujejo redno spremljanje in vpeljavo novosti, celovit računovodski in poslovni pristop. Na temelju analize spremenjenih poslovnih okoliščin pomagamo našim podjetjem zastavljati strategije in poslovne modele primerne sedanjemu času. Ažurnost in skladnost z zakonodajo je samo del poti. Najbolje jo bodo nedvomno odnesli tisti, ki bodo zmogli vplivati na trende ali jih celo napovedovati.

To je naša vizija v prihodnje.

E-računovodstvo

 • celovit on-line informacijski sistem
 • e-poslovanje in programske rešitve
 • elektronsko zastopanje strank do institucij

Digitalno arhiviranje

 • digitalna oddaja listin za obdelavo
 • shramba dokumentacije v digitalni arhivi
 • predpisana letna arhiva v digitalni obliki

Računovodski pravilniki

 • o računovodenju družbe
 • o popisih sredstev in obveznosti

 • pravilniki za posamezna področja

Finančna analiza

 • planirani in realizirani rezultati
 • kontroling in analiza odstopanj

 • korektivni ukrepi in sanacija poslovanja

Analiza rezultata

 • bilanciranje in davčno optimiranje
 • ustreznost bilančnega kapitala in dobička
 • optimalni denarni tok in zadolženost družbe

Izdelava bilanc

 • Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida z razkritji
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • Elektronska oddaja poročil na Ajpes in Furs

Izkoristite vavčer za oceno poslovanja brez obveznosti!

Posredujte nam podatke bruto bilance in pripravili vam bomo finančno oceno vašega poslovanja.
Skupen pregled ocene je za vas brezplačen.

Spoznajmo se brez tveganja.

Zanima me sestanek