Svetovanje

Vaš skrbnik in finančni svetovalec

Kritično razmišljanje in sposobnost reševanja problemov

Dnevno smo izpostavljeni poplavi informacij in podatkov. Potrebno jih je znati pravilno tolmačiti in ugotoviti, katere informacije so relevantne, katere moramo upoštevati. Bistvenega pomena je, da znamo poiskati strokovno podlago za vaše odločitve in vam lahko pomagamo iz vaših finančnih zapletov. Kot finančni in računovodski strokovnjaki vam bomo pomagali doseči cilje s primernimi rešitvami, podrobno razlago poročil in oblikovanjem učinkovitejših poslovnih modelov.

Ali veste, da 20 % vaših odločitev
vpliva na vaš poslovni uspeh v kar 80 %?

Vključevanje računovodstva v poslovanje

Veliki podatki omogočajo vodstvom podjetij ogromno informacij in analitičnih orodij za izboljšanje moči odločanja in splošnega razumevanja finančnega zdravja njihovega podjetja. Danes vedno več podjetij funkcijo računovodstva vključuje v vse dele poslovanja. Ta pristop omogoča nam, kot zunanjim izvajalcem, kakor tudi našim kolegom, ki delujejo znotraj podjetij, učinkovito in celovito podporo, tako pri načrtovanju poslovanja, kakor tudi pri izvajanju vseh poslovnih funkcij ter celovit in usklajen prikaz podatkov. Le tako boste vedeli, katerih 20 % odločitev vam je prineslo 80 % vašega poslovnega uspeha.

Vključevanje računovodstva v poslovanje

Veliki podatki omogočajo vodstvom podjetij ogromno informacij in analitičnih orodij za izboljšanje moči odločanja in splošnega razumevanja finančnega zdravja njihovega podjetja. Danes vedno več podjetij funkcijo računovodstva vključuje v vse dele poslovanja. Ta pristop omogoča nam, kot zunanjim izvajalcem, kakor tudi našim kolegom, ki delujejo znotraj podjetij, učinkovito in celovito podporo, tako pri načrtovanju poslovanja, kakor tudi pri izvajanju vseh poslovnih funkcij ter celovit in usklajen prikaz podatkov. Le tako boste vedeli, katerih 20 % odločitev vam je prineslo 80 % vašega poslovnega uspeha.

Davčno svetovanje

 • na področju davčnih predpisov
 • pri davku na dodano vrednost
 • pri davku iz dohodka pravnih oseb

Finančno svetovanje

 • analiza finančnega položaja in predlogi ukrepov

 • priprava in vodenje finančne optimizacije družb

 • priprava in sodelovanje pri prisilni poravnavi in stečaju

Krizno vodenje

 • ekonomsko, finančno in davčno svetovanje
 • racionalizacija poslovanja in reorganizacija dela
 • priprava na likvidacijo, prisilno poravnavo in stečaj

Poslovni načrt

 • ideja in uresničitev projekta

 • strateški in operativni načrt

 • investicijsko in finančno pokritje

Kadrovsko svetovanje

 • prijava in odjava zaposlenih – ZZZS, ZPIZ
 • zaposlitvene pogodbe, sklepi, odločbe
 • vodenje kadrovskih map

Pogodbeno svetovanje

 • najemnine in drugi kapitalski dobički
 • poslovodenje, prokura, podjemne pogodbe
 • EU projekti in nepovratna sredstva

Izkoristite vavčer za oceno poslovanja brez obveznosti!

Posredujte nam podatke bruto bilance in pripravili vam bomo finančno oceno vašega poslovanja. Skupen pregled ocene je za vas brezplačen. Spoznajmo se brez tveganja.